Kraków – Budapeszt

Kraków i Budapeszt łączą więzy współpracy partnerskiej. Oficjalną umowę podpisano 24 października 2005 r. Podkreślić należy jednak, że już w średniowieczu kwitła wymiana handlowa, naukowa i kulturalna pomiędzy miastami.

Obecnie we wspólnych projektach dominują wątki kulturalne – w Budapeszcie gościły m.in. znani artyści krakowskiej sceny muzycznej: Capella Cracoviensis czy Motion Trio. Współpraca jest jednak rozszerzana o aspekty z dziedziny spraw społecznych i polityki senioralnej. Współdziałają nie tylko urzędy obu miast, ale również dzielnice i instytucje, jak np. miejskie muzea historyczne. Współpracę aktywnie wspiera działający w Krakowie Generalny Konsulat Węgier.

Szczegółowe informacje na temat współpracy Krakowa i Budapesztu znaleźć można na poświęconej współpracy zagranicznej stronie miejskiej „Kraków otwarty na Świat”:

http://www.krakow.pl/otwarty_na_swiat/2531,hist,16,0,otwarty_na_swiat.html

Kraków- Pecz

Pecz to jeden z najstarszych partnerów zagranicznych Krakowa. Umowę o współpracy miasta podpisały już 27 maja 1987 r. Odnowiono ją 27 kwietnia 1998 r.

Pecz, choć znacząco mniejszy od Krakowa, łączy ze stolicą Małopolski sporo podobieństw. Oba miasta szczycą się przebogatą historią i do dziś pozostają ważnymi centrami naukowymi i artystycznymi w swoich regionach. Oba były również Stolicami Kultury Europejskiej (Kraków w 2000 r., Pecz w 2012 r.), stąd przewaga wątków kulturalnych we współpracy.

Pecz jest również bardzo aktywnym i doświadczonym partnerem w staraniach o fundusze unijne. Wspólnie miasta uczestniczyły w europejskim programie „CASE – Miasta przeciw wykluczeniu społecznemu”.

Szczegółowe informacje na temat współpracy Krakowa i Peczu znaleźć można na poświęconej współpracy zagranicznej stronie miejskiej „Kraków otwarty na Świat”